27 Th4

Văn Hóa interfash

Tận Tâm Phục Vụ là văn hóa của đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của chúng tôi chăm sóc khách hàng.

Mỗi nhân viên là một đại diện của Công ty, có nghĩa vụ tuân thủ đạo đức, văn hoá Tận Tâm cao nhất, luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với đồng nghiệp, đóng góp lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Mỗi thành viên đều được hưởng lợi ích vật chất xứng đáng với lao động, sáng tạo và nguồn vốn đầu tư của mình trong môi trường chuyên nghiệp – minh bạch.

Góp một phần đáng kể vào cộng đồng bằng cách điều hành một doanh nghiệp chính trực, tạo việc làm tốt và đóng góp những lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

interfash

Leave Comment